Accesorios opcionais

  • Optional Accessories

    Accesorios opcionais

    A desulfuración en seco é un método de desulfuración sinxelo, eficiente e relativamente baixo. Xeralmente é adecuado para a desulfuración de biogás cunha pequena cantidade de biogás e baixa concentración de sulfuro de hidróxeno. O principio básico do equipo para a eliminación en seco do sulfuro de hidróxeno (H2S) do gas biogás é un método no que o O2 oxida o H2S en xofre ou óxidos de xofre, que tamén se pode chamar oxidación seca. A composición do equipo de proceso seco consiste en meter recheo nun recipiente e a capa de recheo inclúe carbón activado, óxido de ferro, etc.